Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

251/2020. (9. 29.) a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

251/2020. (IX.29.) határozata

 a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetéről

 

1)      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az illetékességi területén működő, kötelező felvételt biztosító Martonvásári Beethoven Általános Iskola (székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2., a továbbiakban: Iskola) felvételi körzetének jelenlegi meghatározásával (Martonvásár és Kajászó), amennyiben ehhez a fenntartó biztosítani tudja a szükséges infrastrukturális feltételeket is.

2)      Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése alapján megállapítja, hogy

a.  Martonvásár Város Jegyzőjének nyilvántartása szerint Martonvásár Város területén 2020. szeptember 14-ei állapot szerint 7 hátrányos helyzetű általános iskolás korú tanuló él;

b.  Martonvásár Város területén a Martonvásári Beethoven Általános Iskola működik, amelynek tanulói között - 2020. szeptember 14-ei állapot szerint - 6 fő hátrányos helyzetű, martonvásári lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű iskoláskorú gyermek található.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtási határideje: azonnal