Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

248/2020. (9. 29.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtottönkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

248/2020. (IX.29.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott

önkormányzati támogatások elszámolásának elfogadásáról

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Forum Martini Polgárőr Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót a járőrszolgálatot ellátó gépjármű fenntartására, a szervezet adminisztratív költségeire, az általános iskolások részére szóló bemutató foglalkozás megtartására és téli lovas ruházat beszerzésére 2019. évben megítélt 500.000 Ft összegű támogatás felhasználásáról.

 

2./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat 2. melléklete szerint elfogadja a Forum Martini Polgárőr Egyesület által benyújtott pénzügyi beszámolót a részére 2020. évben nyújtott 100.000,- Ft összegű, fényhíd és hangosító berendezés beszerzésére fordított önkormányzati támogatás felhasználásáról.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20200929_Forum%20Martini%20Polg%C3%A1r%C5%91r%20Egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_1mell%C3%A9klet_m%C5%B1k_ktg.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/15_ET_20200929_Forum%20Martini%20Polg%C3%A1r%C5%91r%20Egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_2mell%C3%A9klet_f%C3%A9nyh%C3%ADd.pdf