Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

247/2020. (9. 29.) új tagok csatlakozása a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

247/2020. (IX.29.) határozata

új tagok csatlakozása a Közép-Duna Vidéke

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz csatlakozzon.

 

2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: azonnal