Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

242/2020. (9. 29.) a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú ingatlanrészének értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

242/2020 (IX.29.) határozata

a Martonvásár, belterület 693 helyrajzi számú

ingatlanrészének értékesítéséről szóló határozat visszavonásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) úgy határoz, hogy a kizárólagos tulajdonában álló Martonvásár, 693 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanból a felépítményt is magában foglaló 1190,72 négyzetméter (+/- 5 négyzetméter különbséggel) alapterület értékesítéséről szóló 160/2020. (VI.30.) határozatát – a pályázat eredménytelenségére is tekintettel – visszavonja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    azonnal