Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

239/2020. (9. 29.) Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésénekelső félévi teljesítéséről

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

  239/2020. (IX.29.) határozata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

első félévi teljesítéséről

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Martonvásár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének első félévi teljesítését:

 

 

 

548 043

E Ft 

költségvetési pénzforgalmi bevétellel

 

 

 

1 300 683

E Ft 

maradvány igénybevétellel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

173 961

E Ft 

személyi juttatással,

 

 

 

   34 020

E Ft 

munkaadót terhelő járulékkal,

 

 

 

93 238  E Ft

E Ft

dologi kiadással,

 

 

 

 

167 489

E Ft 

egyéb működési célú kiadással,

 

 

 

358 189

E Ft 

felhalmozási célú kiadással,

 

 

 

2 086

E Ft 

ellátottak pénzbeli juttatásával

 

 

 

19 296

E Ft

finanszírozási kiadással

 

             hagyja jóvá, az 1-8. mellékletek szerinti részletezettséggel.

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal