Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

237/2020. (9. 29.) a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

237/2020. (IX.29.) határozata

a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolójáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MartonSport Nonprofit Kft. 2020. I. féléves beszámolóját jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

 

BESZÁMOLÓ

2020 I. félév

 

 

MartonSport Nonprofit Kft.

 

 

Tartalom:

 

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.. 4

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ.. 6

 

Mellékletek:

  1. Mérleg és eredmény kimutatás
  2. Pénzügyi terv-tény táblázat (Cash-Flow)
  3. MartonSport Likviditási helyzete

 

 

 

 

 

Martonvásár, 2020. szeptember 18.

 

 

                                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                              ügyvezető


VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

 

A 2020-as esztendő rengeteg változást hozott. Rögtön az év elején a TAO pályázati rendszer módosult, megváltoztatták a megszokott április végi pályázati beadási határidőt és február végére előrehozták, így idén sokkal korábban adtuk be a következő sportévadra vonatkozó sportfejlesztési programunkat. A pályázati lehetőségek a sportlétesítmények fenntartási kiadásaival bővültek, ami számunkra jó hírt jelentett, hiszen így már a Sportcsarnok közüzemi díjaira, valamint a portaszolgálat személyi kiadásaira is szerezhettünk forrást. Ez azért is szerencsés, mert 2020 januártól a hétköznapi sportcsarnok felügyeletet is saját munkavállalókkal valósítjuk meg, így ezen kiadásaink is megnövekedtek.

Márciusban viszont sajnálatos módon leállt az élet, így a spotélet is, bezárásra kerültek a sportlétesítmények is és így a bevételeink legnagyobb részét kitevő bérleti díjaink, reklámbevételeink teljesen elapadtak. A bezárás időszakában ilyen jellegű bevételünk nem volt, ami heti szinten nagyjából 1 millió forintos nyereség kiesést eredményezett. (Ennyi volt a bevétel kiesés és a kiadás csökkenés különbözete.) Ez a tény döntően befolyásolta az első félév eredményét.

 

A MartonSport főállású munkavállalói a veszélyhelyzet kihirdetése után főként távmunka keretében látták el feladataikat. Az irodai jelenlétet igénylő feladatok elvégzése előre egyeztetett időpontban történt a higiéniai szabályok teljes betartásával. Természetesen az irodai élet megfelelő működéséhez elengedhetetlen a személyes kapcsolat ápolása a munkavállalók között, azonban megnyugtató volt látni, hogy a távmunka ellenére valamennyi feladat (belső ellenőr által kiadott adminisztrációs feladatok, TAO elszámolások előkészítése, kimutatások és összesítések készítése, bérlői tájékoztatás…stb) megfelelő minőségben került elvégzésre.

 

2020. június 16-tól, az veszélyhelyzet feloldásának köszönhetően mindkét sportlétesítményünkbe visszatért az élet, azonban az egyébként is kevésbé forgalmas nyári hónapok során a bérleti díjak nem emelkedtek jelentős mértékben. Szeptember első hetétől az iskola, valamint a többi bérlőnk is előszeretettel használják helyiségeinket, amelyek pénzügyi vonzatai októberben fognak először realizálódni.

 

Az utánpótlás nevelési feladatok ellátása során is érezhettük a szigorítások hatását. Szerencsére a mai technikának köszönhetően a digitális oktatás időszakában is tudtunk sportolási lehetőséget biztosítani a labdarúgó valamint kézilabda szakosztályban versenyeztetett gyermekek számára online és távedzés formájában, de azért ennek hatékonysága nem vetekedhet a valódi edzésmunkával. A távedzés segítségével a létesítmények zárva tartása alatt is teljesíteni tudtuk a pályázati elvárásokat és kapcsolatban maradhattunk a gyermekekkel, amelynek következtében a gyerekek nagy része, még a bizonytalan helyzet ellenére is szeptembertől személyesen látogatja az edzéseket.

 

Létesítmény gazdálkodás vonatkozásában a legjobbkor érkezett a segítség, de csak a második félévtől induló sportszezonban fogjuk látni, hogy a pályázati lehetőségek kiszélesítése pontosan milyen pozitív hatással bír a költségvetésünkre. A TAO rendszernek köszönhetően idén augusztustól egy sportlétesítmény felelőssel gazdagodott a munkavállalói létszám, aki a műszaki teendők kézbevételével nagyot lendített a fenntartási jellegű feladatok elvégzésén.

A 2019-ben már bevált rendszert alkalmazzuk a hétköznapi feladatelvégzés kommunikálása esetében is. Nyugdíjas portaszolgálatosaink előre egyeztetett, Google naptárunkhoz igazított időbeosztás alapján látják el feladatukat, kizárólag abban az időintervallumban, amikor program van a csarnokban és szükséges a személyes jelenlétük.

 

A 2018/19-es sportévadra beadott és a Magyar Kézilabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programunk keretében megpályázott 21 személyes új IVECO busz február 28-án érkezett meg hozzánk, melyhez mindössze 30%-os önrészt kellett befizetnünk. Ezzel a járművel a jövőben biztosítani tudjuk – a mérkőzések beosztásától függően – csapataink egy részének szállítását, amelyet eddig kizárólag külsős szolgáltatás igénybevételével valósítottunk meg.

PÉNZÜGYI BESZÁMOLÓ

 

A MartonSport Nonprofit Kft. a számviteli törvényeknek megfelelően elkészítette a 2020. első féléves eredmény kimutatását és mérlegét (valamint kiegészítő mellékletét), mely jelen dokumentum 1. számú mellékletében található.  A féléves mérleg és eredmény kimutatás – 10,876 millió forint, adózás előtti negatív eredményt mutat. A februárban átvett busz 85%-a (19,6 M Ft), valamint a veszélyhelyzet miatti bevétel elmaradás az eredményünkben is megmutatkozik.  A jelenlegi adatokból és a jelenlegi bizonytalan helyzet miatt az év végi eredményt előrevetíteni nem lehet, de igyekszünk pozitívan a jövőbe tekinteni és mérsékelni a veszteséget.

 

Társaságunknál a pénzáram (cash-flow) típusú nyomon követés alapján elkészült a TÉNY pénzmozgásokat és a TERV számokat összehasonlító táblázatunk is, mely a 2. számú mellékletben található. A táblázat 2020.06.30-ig történt pénzmozgások TERV és TÉNY összevetését mutatja be összegzett formában.  Az első oszlop az éves tervet mutatja, az első 6 hónapra vetített terv értékek találhatóak, majd a TÉNY értékek oszlopa következik, amit a különbség, és a százalékos teljesítmény mutató követ.

 

A számokból jól látható, hogy a bevételeink éppen csak meghaladták a tervezett éves bevétel 30%-át, míg a kiadásaink mindössze 2 %-al maradtak alul az egész évhez viszonyítva.

 

A MartonSport likviditási helyzetét a 3. számú mellékletben található táblázat és diagram mutatja be. Június végén – 46,77 M Ft-ot mutatott az egyenleg.  A különbség július végére – 23,2 M Ft-ra csökkent. Ez a különbség szinte teljes egészében a TAO bevételek megcsúszásából adódott. Több vállalkozó döntött úgy, hogy kihasználja az adóbevallás szeptemberig történő beadásának lehetőségét, így a tervezett összegeket csak később érkezhetnek be hozzánk. Ezt további közeledés várunk, hiszen van olyan TAO szerződés, amit még csak szeptemberben kötünk meg.

 

A kialakult helyzetre tekintettel a MartonSport Nonprofit Kft a kiadási oldal csökkentésével igyekezett enyhíteni a veszteségeket, a megbízási szerződésben álló edzők és technikai vezető bérét március 15 és május 31 között 50%-ra mérsékeltük. A bevételeink növelése érdekében 2020. szeptemberétől (az új tanévtől) a gyermekek nevelési hozzájárulás mértékét emeltük és egységesítettük (labdarúgó és kézilabda szakosztály is 3000Ft/hó/gyermek). Áttekintettük a bérleti díjainkat is és ott is hajtottunk végre emelést. A mindenkori érvényes díjtáblázatunk a honlapunkon elérhető.

 

Összességében elmondható, hogy a vírushelyzet miatt kialakult veszélyhelyzet jelentős negatív hatást gyakorolt a társaság eredményére. Bízunk abban, hogy az év második részében a helyzetet javítani tudjuk, az újonnan életbe léptetett változtatások (díjemelések) és az új pályázati bevételi lehetőségek, valamint a szektort érintő enyhítő kormányzati döntések segítségével.

 

Reméljük, hogy a második hullám úgy zajlik le, hogy a sportélet folyamatosan működhet – még, ha zárt kapus módon is – és sikerül a MartonSport előtt álló lehetőségeket kihasználni és a helyzetet a lehető legjobb mértékben kezelni. Ez esetben biztosan tudunk lefaragni az első féléves negatív eredményünkön, de ennek mértékére egyelőre nem lehet pontos számot becsülni.