Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

236/2020. (9. 29.) 2021. évi finanszírozási és keretszerződések, valamint önkormányzati rendelettervezetek véleményezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

236/2020. (IX.29.) határozata

2021. évi finanszírozási és keretszerződések, valamint önkormányzati rendelettervezetek véleményezéséről

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a képviselő-testület, és bizottságai tagjait, az önkormányzati intézmények, valamint gazdasági társaságok vezetőit, hogy az előterjesztés mellékleteként kiküldött 2021. január 1-jétől alkalmazandó, az önkormányzat és a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társasága között a közfeladatok ellátására kötendő szerződéstervezeteket, valamint a megalapozó rendelettervezeteket tekintsék át, és véleményüket 2020. október 31-ig küldjék meg a jegyzőnek elektronikus levél formájában.
  2. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a vélemények összegzését és szakértői áttekintését követően a javított és véglegesített szerződéstervezeteket készítse elő, és a képviselő-testület novemberi soros ülésére terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2020. november 24.