Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

235/2020. (9. 29.) a gazdasági társaságok egyesülése során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

235/2020. (IX.29.) határozata

a gazdasági társaságok egyesülése során a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Beolvadó társaság), valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Átvevő társaság) Alapítója megállapítja, hogy az előterjesztett dokumentumok és módosítási javaslatok alapján a Jogutód, Átvevő Társaság jegyzett tőkéje 233.900.000, - Ft, amely 100%-ban pénzbeli hozzájárulásból áll. Az Alapító megállapítja, hogy a Jogutód, Átvevő Társaság egyedüli tagja: Martonvásár Város Önkormányzata /székhelye: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.sz.; törzskönyvi azonosító száma (PIR): 727431; adószáma: 15727433-2-07; képviselője: Dr. Szabó Tibor polgármester; anyja születési neve: Katona-Hlaszták Rozália; lakcím: 2462 Martonvásár, Gyulay utca 9. sz/, a tagot a jegyzett tőkéből megillető hányad 100%, egyúttal a határozat melléklete szerinti, jogutód, átvevő társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Létesítő Okiratát 2021. január 1-jei hatályba lépéssel elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20200929_gt_%C3%A1talakul%C3%A1sXhat_mell%C3%A9klet_l%C3%A9tes%C3%ADt%C5%91okirat_v%C3%A9gl.docx