Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

232/2020. (9. 29.) a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének a megváltoztatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

232/2020. (IX.29.) határozata

a gazdasági társaságok egyesülése során a jogutód társaság nevének a megváltoztatásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Beolvadó társaság), valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Átvevő társaság) Alapítója elhatározza, hogy a Jogutód, Átvevő Társaság nevét megváltoztatja, a Jogutód, Átvevő Társaság új neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, új rövidített neve: Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft., azzal, hogy a változás időpontja a jogutódlás időpontja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01.