Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

226/2020. (9. 29.) gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

226/2020. (IX.29.) határozata

gazdasági társaságok egyesülési folyamatában a könyvvizsgáló személyéről

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a MartonSport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együtt: beolvadásban részt vevő társaságok) Alapítója az ügyvezetés előterjesztése alapján a Partner Könyvelőiroda Szolgáltató Betéti Társaságot /székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gólyahír utca 15. cégjegyzékszám: 20-06-035636; kamarai nyilvántartásba-vételi szám: 002049; a könyvvizsgálatért személyében is felelős személy: Kaszásné Müllek Erika; lakóhely: 8900 Zalaegerszeg, Jákum Ferenc utca 1/B. kamarai tagsági szám: 006026) nevezi ki független könyvvizsgálóként. Az Alapító felhatalmazza a Beolvadásban részt vevő társaságok ügyvezetését, hogy a független könyvvizsgálóval kössék meg az egyesülési záró és nyitó vagyonmérleg és vagyonleltár végleges változatának ellenőrzésére vonatkozó szerződéseket. Az Alapító jóváhagyja, hogy ugyanaz a független könyvvizsgáló járjon el mind a Beolvadó Társaság, mind az Átvevő Társaság vonatkozásában.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: ügyvezetők

A határozat végrehajtásának határideje: 2021. 01. 01.