Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

53/2012. (3. 30.) 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról: közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendeletben foglaltak alapján - pályázatot nyújt be közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósításának érdekében, komplex térvédelmi rendszer kialakítása I. ütemének megvalósítására.

2.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti támogatással megvalósuló fejlesztési célhoz szükséges önerőt biztosítja, önrészként 2012. évi költségvetésében a kötvényforrás terhére 1.993.138.-Ft összeget különít el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           tanácsnok

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos, a pályázat benyújtására: 2012.04.02.