Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

51/2012. (3. 30.) 4/2012. (III.1.) BM rendelet szerinti pályázatok benyújtásáról:intézmény fejlesztése

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó közoktatási intézményi társulás gesztor önkormányzata - az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendeletben foglaltak alapján - pályázatot nyújt be a társulás fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: 2462 Martonvásár, Deák F. u. 3/a., OM azonosító: 030169), mint kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmény martonvásári feladatellátási helyének fejlesztése, felújítása érdekében, kapacitásbővítés céljából.

2.) A Képviselő-testület - a rendeletben meghatározottak szerint - vállalja, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, továbbá hogy a támogatással létrehozott ingatlanvagyont a beruházás megvalósításától számított 10 évig nem idegeníti el.

3.) A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti támogatással megvalósuló fejlesztési célhoz szükséges önerőt biztosítja, önrészként költségvetésében 7.174.000.-Ft, de legfeljebb 7.500.000.-Ft összeget különít el a kötvényforrás terhére.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:           tanácsnok

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos, a pályázat benyújtására: 2012. 04.02.