Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

194/2018. (11. 27.) ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

194/2018. (XI.27.) határozata

ár- és díjtételek felülvizsgálatáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta

            a)      a köztemetőkről és a temetkezésről szóló 16/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletében meghatározott sírhely megváltási, újraváltási díjak, a temető fenntartási hozzájárulás és egyéb szolgáltatási díjak fajtáját és mértékét,

            b)      a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítésük szabályairól szóló 9/2016. (IV. 27.) önkormányzati rendeletében meghatározott lakásbérleti alapdíjak fajtáját és mértékét,

            c)      a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott helyi közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő és közterület használati díjak, bírságok fajtáját és mértékét,

            d)      az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében meghatározott hozzájárulás mértékét,

            e)      az önkormányzat tulajdonában álló beépítetlen építési telkek minimum árát,

            f)       a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban az Óvodamúzeum látogatási díjait, valamint a Könyvtár könyvtári díjait,

            g)      az önkormányzat által kiadott „Forum Martini” lap hirdetési díjait,

            h)      az önkormányzat által működtetett önkormányzati honlap és Forum Martini online honlap hirdetési díjait  

és úgy határoz, hogy ezen ár- és díjtételeket 2019. évre vonatkozóan nem módosítja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők

A határozat végrehajtásának ideje: 2019. december 31.