Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

83/2011. (5. 31.) óvodai férőhelybővítésről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

83/2011. (V. 31.) határozata

óvodai férőhelybővítésről

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Brunszvik Teréz Óvoda martonvásári székhelyintézményében az óvoda csoportok számát fél csoporttal növelten, 9 csoportban, a férőhelyek számát 253 főben, az intézményben összesen 296 főben állapítja meg.

2.) A Képviselő-testület – az 1.) pontban foglaltakra tekintettel – további 1 fő óvodapedagógus és 1 fő dajka alkalmazását engedélyezi a 2011/2012-es nevelési évtől kezdődően, az intézményben a státuszok számát 2 fővel növelten, 37,5 főben állapítja meg.

2.) A Képviselő-testület - az 1.) pont szerinti férőhelybővítéshez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök beszerzése céljából - az intézmény dologi kiadásait 450.000.-Ft-tal növelten állapítja meg.

3.) A Képviselő-testület a 2.) és 3.) pont szerinti feladatok forrását 2011. évi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja és felkéri a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítását a határozatban foglaltaknak megfelelően készítse elő.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. július 31.