Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

106/2010. (9. 14.) 76/2010. (IV. 27.) számú határozatát módosítása

Martonvásár Város Önkormányzat

Képviselő-testületének

106/2010. (IX. 14.) határozata

 

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 76/2010. (IV. 27.) számú határozatát módosítja és a „MARTONBRIKETT” Kft. ügyvezetőjét megbízza a KEOP pályázat benyújtásához szükséges szakértői tevékenység elvégzésével, melynek időtartama 2010. szeptember 1-től 2010. november 25.-ig,  450. 000 Ft megbízási díjért, teljesítésigazolás ellenében.

 

Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szakértői szerződés megkötésére és a teljesítésigazolás elkészítésére.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2010. november 25.