Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

137/2012. (1. 1.) kötvényforrás-felhasználási koncepciójánakelfogadásáról, a forrásfelhasználási megállapodás módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

137/2011. (IX. 6.) határozata

kötvényforrás-felhasználási koncepciójának

elfogadásáról, a forrásfelhasználási megállapodás módosításáról.

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést és mellékleteit megtárgyalta, az előterjesztésben foglaltakkal egyetértve az alábbi határozatot hozza:

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a kötvénytőke felhasználásáról született megállapodás 1/a. pontja szerint rendelkezésre álló 248,2 millió Ft-ot, összességében az alábbi célterületek finanszírozására kívánja fordítani.

·        Energia megtakarítást eredményező projektek megvalósítására

·        Jövedelmet termelő projektek kialakítására

·        Ingatlanfejlesztésre és ingatlan vásárlásra

 

2.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő–testülete felhatalmazza a polgármestert a forrásfelhasználási megállapodás 1. pontnak megfelelő módosítására, indokolt esetben új megállapodás megkötésére a jelenlegi kötvény csomag névértékéig.

 

3.) Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határoz, hogy a 2. pontban foglalt feladat pluszköltségei tekintetében az ERSTE BANK Nyrt. kötvénytőke névértékének 2%-ra, 11 millió Ft/évre irányuló ajánlatát nem tudja elfogadni, ezért felkéri polgármestert, hogy e tárgyban további tárgyalásokat folytasson.

 

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Polgármester

     Jegyző

Közreműködik: Pénzügyi osztályvezető

 

4.)Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő–testülete úgy határoz,  hogy az új önkormányzati törvény megjelenésétől tárgyalja a kötvénytőke törlesztésének új szempontjait.

 

Határidő: 2011. december 31-ig I. ütem, 2012. március 31-ig II. ütem, 2012. június30-ig befejezés.

Felelős: Polgármester

     Jegyző

Közreműködik: Pénzügyi osztályvezető