Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

82/2012. (5. 21.) pályázat benyújtásáról a TÁMOP 6.1.2/11/1 azonosító számú, Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek c. kiírásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

82/2012.(V. 22.)határozata

pályázat benyújtásáról a TÁMOP 6.1.2/11/1 azonosító számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek” c. kiírásra

 

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martonvásár-Kajászó Közoktatási Intézményi Társulás gesztor települése pályázatot nyújt be a fenntartásában működő Brunszvik Teréz Óvoda (székhelye: Martonvásár, Deák Ferenc utca 3. OM azonosító: 030016) vonatkozásában a TÁMOP 6.1.2./11/1. azonosító számú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok-lokális színterek„ c. kiírásra.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat a pályázati kiírásban és az 1.) pontban foglaltak alapján tegye meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, óvodavezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2012. június 4.