Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

135/2016. (7. 12.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központvezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

135/2016. (VII.12.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ fenntartója az intézmény vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására 78/2016. (IV. 26.) határozatával kiírt pályázatot elbírálva azt érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és az intézményvezetői feladatok ellátásával Pfiffer Zsuzsannát bízza meg.
  2. Az 1. pont szerinti magasabb vezetői kinevezés – nevezett fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett – 5 évre, 2016. július 15. napjától 2021. július 14. napjáig szól.
  3. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján Pfiffer Zsuzsanna igazgató magasabb vezetői pótlékát a pótlékalap 275 %-ában, azaz 55.000.-Ft-ban, havi bruttó illetményét – 144.570.-Ft besorolás szerinti garantált illetmény és 79.400.-Ft garantált összegen felüli, munkáltatói döntésen alapuló illetményrész figyelembevételével – mindösszesen 279.000.-Ft-ban állapítja meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2021. július 14.