Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

134/2016. (7. 12.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központvezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

134/2016. (VII.12.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ fenntartója az intézmény vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására 78/2016. (IV. 26.) határozatával kiírt pályázatot elbírálva azt érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és az intézményvezetői feladatok ellátásával ……………………………-t bízza meg (opcionálisan: egyben 4 hónap próbaidő kikötése mellett közalkalmazotti jogviszonyban kinevezi).
  2. Az 1. pont szerinti magasabb vezetői kinevezés 5 évre, 2016. július 15. napjától 2021. július 14. napjáig szól.
  3. A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a 77/1993. (V.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján ………… igazgató illetményét …… Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát …. %-ban (min. a pótlékalap, 20 E Ft 250 %), azaz …..-Ft-ban, illetményét mindösszesen ………. Ft-ban határozza meg.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2021. július 14.