Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

133/2016. (7. 12.) a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testülete

133/2016. (VII.12.) határozata

a Brunszvik Teréz Óvoda vezetéséhez

kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Brunszvik Teréz Óvoda fenntartója – a véleményezésre jogosult szervezetek véleményének ismeretében - az intézmény vezetéséhez kapcsolódó óvodavezetői feladatok ellátására 77/2016. (IV.26.) határozatával kiírt pályázatot elbírálva a pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja,– az intézményvezetői feladatok (magasabb vezető) ellátásával ………………….…-t bízza meg.
  2. Az 1. pont szerinti magasabb vezetői kinevezés – nevezett fennálló határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezése mellett – 2016. augusztus 16. napjától 2021. augusztus 15. napjáig szól.
  3. A Képviselő-testület a 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján …………..… óvodavezető havi bruttó illetményét az alábbiak szerint állapítja meg:

-                  tárgy havi alapilletmény (pedagógus … fokozat) ………… Ft

-                  kerekítés …… Ft

-                  intézményvezetői pótlék (alapilletmény 40-80 %-a között) …………..-Ft

-                  illetmény mindösszesen ………….. Ft

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   2021. augusztus 15.