Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

108/2017. (4. 11.) fióktelep biztosításához szükséges szerződés megkötéséről a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

108/2017. (IV. 11.) határozata

fióktelep biztosításához szükséges szerződés megkötéséről a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel

 

 

1.)             Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2016. (IX.13.) határozatával, valamint a 101/2017. (III.28.) határozatával összhangban támogatja a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft., valamint konzorciumi partnerei által a GINOP 2.2.1.-15 számú, „K+F Versenyképességi és kiválósági együttműködések” megnevezésű pályázatra benyújtandó támogatási kérelmét.

2.)             A Képviselő-testület az 1. pontban megjelölt pályázati projekt megvalósítása érdekében biztosítja a Martonvásár, 025/38 helyrajzi számú terület jelen határozat 1. melléklete szerinti térképen megjelölt 1 hektár nagyságú területrészét a támogatási döntéstől számított 8 éves határozott időtartamra.

3.)             A Képviselő-testület az 1.-2. pontok végrehajtása érdekében felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 2. melléklete szerinti szerződés, valamint jelen határozattal összhangban álló nyilatkozatok aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. április 24.