Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

106/2017. (4. 11.) a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosításról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

106/2017. (IV. 11.) határozata

a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

alapító okiratának módosításról

 

I.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában működő Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

 

1. Az alapító okirat 2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.1.1. telephelye(i):

 

telephely megnevezése

telephely címe

1

Óvodatörténeti gyűjtemény

2462 Martonvásár, Dózsa György út 13.

2

Könyvtár

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3 hrsz.

3

Ifjúsági és közösségi színtér (klubterem)

2462 Martonvásár, Szent László út 2. 650/3/C hrsz.

2. Az alapító okirat 3., 5. és 7. pontjai elhagyásra kerülnek.

3. Az alapító okirat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. §-a alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működési feltételeinek biztosítására létrehozott, szolgáltató feladatokat ellátó helyi önkormányzati költségvetési szerv”

4. Az alapító okirat 9. pontjában a „A költségvetési szerv alaptevékenysége: TEÁOR ’08 alapján, 93.29.’08 M.ns. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység Alaptevékenység szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatok működtetési feltételeinek biztosítása, a művészeti tevékenységek és a sport támogatása, együttműködés a lakosság önszerveződő közösségeivel. Idegenforgalmi, turisztikai, szabadidős tevékenység, mint szolgáltatási feladatok ellátása.  Könyvtári tevékenység ellátása.

5. Az alapító okirat 9. pontjában a „Alaptevékenység szakágazati besorolása: 932900 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

 

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

1

9329000

Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

6. Az alapító okirat 9. pontjában a „A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

082044

Könyvtári szolgáltatások

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

083020

Könyvkiadás

083030

Egyéb kiadói tevékenység

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

086090

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

082092            Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

082093            Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

084070            A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

086020            Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

086030            Nemzetközi kulturális együttműködés

095020            Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

104060            A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

046020

Vezetékes műsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek

2

046040

Hírügynökségi, információs szolgáltatás

3

054020

Védett természeti területek és természeti értékek bemutatása, megőrzése és fenntartása

4

082030

Művészeti tevékenységek (kivéve: színház)

5

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

6

082043

Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme

7

082044

Könyvtári szolgáltatások

8

082061

Múzeumi gyűjteményi tevékenység

9

082062

Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

10

082063

Múzeumi kiállítási tevékenység

11

082064

Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

12

083020

Könyvkiadás

13

083030

Egyéb kiadói tevékenység

14

083040

Rádióműsor szolgáltatása és támogatása

15

086090

Egyéb szabadidős szolgáltatás

16

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

17

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

18

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

19

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

20

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

21

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

 

22

084070

A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése

 

23

086020

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

 

24

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

 

25

095020

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

 

26

104060

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

 

27

08105

Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

 

28

082020

Színházak tevékenysége

 

29

084032

Civil szervezetek programtámogatása

 

6. Az alapító okirat 12., 13., és 14.pontja elhagyásra kerül.

 

II.

A Képviselő-testület az alapító okiratot az I. pont szerinti módosításokkal egységes szerkezetben a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.

 

III.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését követő 8 napon belül a hozott határozatot, a módosító okiratot és a – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – alapító okiratokat a Magyar Államkincstár számára küldje meg törzskönyvi bejegyzés céljából.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Elnök

A határozat végrehajtásának határideje:   I. pont – azonnal

                                                                       II. pont – azonnal

                                                                       III. pont – 2017. április 19.