Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

105/2017. (4. 11.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

105/2017. (IV. 11.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1. napirend        1.ET      Javaslat a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ alapító okiratának módosítására

2. napirend        2.ET      Javaslat a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. pont a) alpontja szerinti önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására a Brunszvik Teréz Óvoda infrastrukturális fejlesztése érdekében

3. napirend        3.ET      Javaslat fióktelephely biztosításához szükséges szerződés megkötésére a Mirrotron Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft-vel

4. napirend                               Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal