Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

111/2017. (4. 7.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

111/2017. (IV. 7.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

1. napirend          1.ET       Javaslat a Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

2. napirend          2.ET       Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról szóló beszámoló elfogadására

3. napirend          3.ET       Beszámoló Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

4. napirend          4.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. mérlegének, 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

5. napirend          5.ET       Javaslat a MartonSport Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének elfogadására

6. napirend          6.ET       Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi beszámolójának elfogadására

7. napirend          7.ET       Javaslat a Martongazda Nonprofit Kft. Cafetéria szabályzatának jóváhagyására

8. napirend          8.ET       Javaslat fogorvosi feladat-ellátási szerződés módosítására

9. napirend          9.ET       Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak teljesítéséről, a szociális ellátásokról

10. napirend      10.ET     Javaslat a Martonvásárért Alapítvány támogatási összeg felhasználásra vonatkozó kérelmének elbírálására

11. napirend      11.ET     Javaslat a 39M Lövész Egyesület támogatási szerződés módosítására irányuló kérelmének elbírálására

12. napirend      12.ET     Javaslat egyes önkormányzati feladatok ellátásnak átszervezésére

13. napirend      13.ET     Beszámoló a testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az adóbevételek állásáról, a polgármester szabadságáról

14. napirend                              Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal