Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

123/2017. (4. 25.) a Martonvásár, 1719 hrsz. alatti ingatlan törzsvagyoni besorolásának megszüntetéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

123/2017. (IV.25.) határozata

a Martonvásár, 1719 hrsz. alatti ingatlan törzsvagyoni besorolásának megszüntetéséről

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy – összhangban a hatályos Helyi Építési Szabályzattal és a Szabályozási Tervben (a továbbiakban: településrendezési eszköz) foglaltakkal, annak övezeti besorolása alapján - a kizárólagos tulajdonában lévő Martonvásár, 1719 hrsz-ú ingatlan - hatályát vesztett településrendezési eszköz alapján meghatározottakra tekintettel meglévő - törzsvagyoni jellegét megszünteti.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal