Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

121/2017. (4. 25.) önkormányzati feladat-ellátás átszervezéséről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

121/2017. (IV.25.) határozata

önkormányzati feladat-ellátás átszervezéséről

 

 

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2017. május 1-től a kézbesítési feladatok ellátása – a Forum Martini újság kézbesítését, továbbá a tömeges, nem hivatalos küldeményeket (meghívó, tájékoztató, információs prospektus, stb.) kivéve – a Martongazda Nonprofit Kft. helyett a Martonvásári Polgármesteri Hivatal szervezeti keretei között történjen azzal, hogy a kézbesítés során a hivatal kézbesítési feladatai, a hivatalos küldemények kézbesítése elsőbbséget élveznek, az esetlegesen fennmaradó időben egyéb önkormányzati, intézményi kézbesítés is vállalható a jegyző engedélye alapján.

2.)   A Képviselő-testület az 1.) pont szerinti feladat ellátásához szükséges forrást és eszközöket a Martonvásári Polgármesteri Hivatal részére az önkormányzat tárgyévi költségvetésében az általános tartalék terhére biztosítja, egyidejűleg a Martongazda Nonprofit Kft. részére a feladatellátáshoz a 2017. évi költségvetésben átadott pénzeszközt idő- és feladatarányosan megvonja, az átadott eszközöket visszaveszi.

3.)   A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, illetőleg a Martongazda Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy jelen döntésében foglaltakhoz igazodóan az átadás-átvételi eljárást szükség szerint folytassák le, a személyi feltételeket – amennyiben megoldható, a meglévő állomány átvételével – rendezzék.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző, Kft. ügyvezetője

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. május 1.