Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

115/2017. (4. 25.) a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

115/2017. (IV.25.) határozata

a Martongazda Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolóról

 

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Martongazda Nonprofit Kft. legfőbb szerveként eljárva, a Kft. 2016. évi üzleti tevékenységéről készült beszámolót – a határozat melléklete szerinti tartalommal – elfogadja. A mérlegfőösszeg 40192 ezer Ft, az adózott eredmény 3929 ezer Ft veszteség, melyet a Kft. az eredménytartaléka terhére számol el.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: általános alpolgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal