Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

100/2017. (3. 28.) belépődíjakkal kapcsolatos közös kedvezményrendszer kidolgozásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

100/2017. (III. 28.) határozata

belépődíjakkal kapcsolatos közös kedvezményrendszer kidolgozásáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. május 1-jétől az Óvodamúzeum látogatási díjait, az egyes kategóriákban az alábbiak szerint határozza meg:

Teljes árú

500 Ft

Kedvezményes

250 Ft

Családi

1000 Ft

Jelen határozat meghozatalának napjáig bejelentkezett múzeumlátogatók esetében a korábbi díjak érvényesek.

2. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpontjával, valamint a Három Sziget Kalandpark Kft.-vel közös kedvezményrendszer kidolgozása révén vásárolható legyen egységes belépő, amellyel az első helyszínen, az ott a díjkategóriára meghatározott listaáron megvásárolt belépő után a következő két helyszínen 20 %-os kedvezmény vehető igénybe az érintett díjkategóriában.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 2. pontban foglaltak megvalósítása érdekében a partnerekkel az erre vonatkozó megállapodás aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2017. május 1.