Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

95/2017. (3. 28.) az egészségügyi alapellátás 2016. évi alakulásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

95/2017. (III. 28.) határozata

az egészségügyi alapellátás 2016. évi alakulásáról szóló

beszámoló elfogadásáról

 

1.)Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1-6. melléklete szerinti tartalommal az egészségügyi alapellátás 2016. évi alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

2.)A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa az egészségügyi alapellátásban résztvevőket, hogy az önkormányzat kiemelt, rövid távú céljai között szerepel a helyi alapellátást szolgáló egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, melynek érdekében pályázatot nyújtott be, mely pályázat eredményes elbírálását követően korszerű, a célnak megfelelő, alkalmas és korszerű egészségházat alakít ki és biztosít az alapellátásban résztvevőknek.

3.)A Képviselő-testület ugyanakkor felhívja az alapellátásban közreműködő egészségügyi szolgáltatókat, hogy az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződés személyi és tárgyi feltételek biztosításáról szóló 5. a) pontja szerinti karbantartási kötelezettségüknek, a szerződésben foglaltak szerint tegyenek eleget.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/23_KT_20170328_hat%E1rozat%20mell%E9kletek.docxMellékletek