Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

92/2017. (3. 28.) a Rákóczi Szövetség támogatásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

92/2017. (III. 28.) határozata

a Rákóczi Szövetség támogatásáról

 

 

1./ Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés általános tartalékának terhére 100.000,- Ft összegű támogatást ítél meg a Rákóczi Szövetség részére, mellyel a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyerekek magyar iskolákba történő beiratkozását segíti.

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.) pontban foglaltaknak megfelelően a határozat melléklete szerinti támogatási szerződést aláírja.

 

A döntés végrehajtásáért felelős: polgármester

A döntés végrehajtásának határideje: 1) pont – azonnal, 2) pont – 2017.04.15.