Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

91/2017. (3. 28.) pályázat benyújtásáról a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései témában kiírt felhívásra (EFOP-4.1.7-16)

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

91/2017. (III. 28.) határozata

pályázat benyújtásáról a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései témában kiírt felhívásra (EFOP-4.1.7-16)

1.)   Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - támogatva a fenntartásában működő, helyi közművelődési feladatokat ellátó Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ feladatellátását – pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához „A közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” című EFOP-4.1.7-16 kódszámú kiírásra.

2.)A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot benyújtsa, a kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

3.)A Képviselő-testület – a pályázat sikertelensége esetén is vállalja a pályázatok megírásának költségeit, azaz mindösszesen 1 x 100.000,- Ft + 27 % ÁFA megfizetését, melyet ez esetben az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosít.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos, a pályázat benyújtása tekintetében: 2017.04.30.