Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

90/2017. (3. 28.) Pályázat benyújtásáról a ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

90/2017. (III. 28.) határozata

Pályázat benyújtásáról a ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ címmel kiírt felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Vidékfejlesztési Programban kiírt ’Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése’ c. felhívás (VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17) 1. célterületére az alábbiak szerint:

a.)   az önkormányzati tulajdonú 1077/6 hrsz-ú ingatlanon helyi termelői piac és környezete kialakítása.

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti pályázati kiíráshoz szükséges pályázati önrészt max. 16.665.000 Ft összegben biztosítja a 2017. évi költségvetésében a fejlesztési tartalék terhére.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot – a 2. pontban foglaltak szerint – benyújtsa, a hozzá kapcsolódó dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:    polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:        folyamatos