Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

89/2017. (3. 28.) Pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ címmel kiírt felhívásra

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

89/2017. (III. 28.) határozata

Pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról a ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ címmel kiírt felhívásra

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban kiírt ’Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben’ c. felhívásra konzorciumi formában (EFOP-1.5.2-16).

2./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerinti pályázatot konzorciumvezetőként benyújtsa, a hozzá kapcsolódó konzorciumi szerződést és egyéb dokumentumokat aláírja, a szükséges nyilatkozatokat megtegye.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős:          polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:   folyamatos