Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

88/2017. (3. 28.) Felhatalmazói nyilatkozat a KEHOP-2.1.2 azonosítószámú pályázati felhívás szerint „a Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program” pályázaton a konzorcium v

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

88/2017. (III. 28.) határozata

Felhatalmazói nyilatkozat a  KEHOP-2.1.2 azonosítószámú pályázati felhívás szerint „a  Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program” pályázaton a konzorcium vezető Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. részére a keretmegállapodásos közbeszerzési eljárások lefolytatására, értékelésére és a nyertes ajánlattevővel a kivitelezési szerződés megkötésére

 

1.               Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a KEHOP- 2.1.2 azonosító számú felhívásra „Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-javító program” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Felhatalmazó nyilatkozat tartalmát elfogadja.

2.               A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban foglaltak szerinti nyilatkozat aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal