Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

233/2010. (12. 21.) Társulási díjak meghatározásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

233/2010. (XII.21.) határozata

Társulási díjak meghatározásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társulási díjak összegét 2011. évre vonatkozóan nem emeli.

2.) A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az építésügyi hatósági igazgatási társulás díjait a normatíva és a ráfordítások költségeinek függvényében ügyszám arányosan kell meghatározni.

3.) A Képviselő-testület kezdeményezi a szemészeti ellátás igénybevételére kötött megállapodások felülvizsgálatát.

4.) A testület felkéri a jegyzőt, tájékoztassa a társulási díjak tárgyában hozott döntésekről az érintett önkormányzatokat.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1-3. pont: polgármester, 4. pont: jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: 2011.12.31., 2.-3. pont: folyamatos, 4. pont: 2010.12.31.