Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

213/2010. (11. 30.) a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

213/2010. (XI. 30.) határozata

a Forum Martini főszerkesztőjének megbízásáról

 

1.) Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Orbán Andrást a Forum Martini helyi önkormányzati lap főszerkesztői feladatainak ellátásával.

2.) A Képviselő-testület a főszerkesztő részére tiszteletdíjat állapít meg.

3.) A testület a főszerkesztő tiszteletdíját havi bruttó 80.000.-Ft összegben állapítja meg.

 

A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos

A határozat végrehajtásáért felelős: OKIS Bizottság elnöke