Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

75/2022. (4. 12.) a Martonvásár, belterület 1244/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

75/2022. (IV.12,.) határozata

a Martonvásár, belterület 1244/A helyrajzi számú ingatlan tekintetében

az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Albert Otília, kk Albert Alexandra és Albert Sándor Rudolf, mint tulajdonosok nyilatkozattételre történő felhívására, a 2022. március 16. napján kelt, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat megismerve – a Martonvásár, belterület 1244/A helyrajzi számú, természetben a 2462 Martonvásár, Orgona utca 16 szám alatti, lakóház megnevezésű ingatlan adásvételével kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog jogosultjaként úgy határoz, hogy az elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. 04. 20.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/03_ET_20220412_el%C5%91v%C3%A1s%C3%A1rl%C3%A1s_lemond%C3%A1s_mell%C3%A9klet.pdf