Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

74/2022. (4. 12.) a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

74/2022. (IV.12.) határozata

a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárással történő módosításáról

 

1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosítását indítja el a következőket érintően:

  1. a Deák Ferenc utca vonalán a 649/1 helyrajzi számú közterület déli részének hozzácsatolása a 650/3 helyrajzi számú telekhez (Vt-7 ép. övezet) – telekhatár-korrekció lehetőségének megteremtése.
  2. Kismarton területén szabályozási vonal korrekció, 12,0 m szélességben kiszabályozott út nyomvonalkorrekciója (025/25, 025/6, 025/8 helyrajzi számú ingatlanokat érintően).
  3. Tárnok-Kápolnásnyék kerékpárút vonatkozó szakaszának kiszabályozása.
  4. Vasúttól északra parkoló kialakítása a 172/4 és a 0212/5 helyrajzi számú területeken.
  5. 056/4 helyrajzi számú telek megközelítését biztosító közterületek kialakítása.
  6. 1537, 1538, 1544 helyrajzi számú telek (Torzó) Vt6 építési övezet – övezeti paraméterek módosítása.
  7. Inpark Martonvásár Kft. területe: az ipari telephely területén ábrázolt nagyközépnyomású gázvezeték nyomvonalának pontosítása, a vízgazdálkodási területként jelölt 0143/1 és 0143/2 helyrajzi számú területeken közműsáv kijelölése. A terület feltárását szolgáló 22,0 m (majd 28,0 m) szélességű kiszabályozott út nyomvonalának korrekciója.
  8. Budai úti telektömb tervezett megközelítése módosul, a feltáró út a 692 helyrajzi számú telekről a 693 és 694/1 helyrajzi számú telkek határára kerül át.
  9. Martonvásár 498/66 és 498/4 helyrajzi számok alatti terület rendezése a Szent László-patak rehabilitációjával kapcsolatban.

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban hivatkozott tárgyalásos eljárás lefolytatására a Völgyzugoly Műhely Kft.-vel köt szerződést 3 400 000 Ft + Áfa összegért, melynek fedezetét a 2022. évi költségvetésben a fejlesztési célú tartalék terhére biztosítja.

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a jelen határozatban foglaltak szerinti településrendezési terv tárgyalásos eljárásban történő módosításával kapcsolatos eljárás megindítására és lefolytatására, a szükséges dokumentumok, jognyilatkozatok, és különösen a 2. pont szerinti szerződés aláírására.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. szeptember 30.