Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

71/2022. (4. 12.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

71/2022. (IV.12.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyására

2. napirend

02 ET

Javaslat önkormányzati kiemelt fejlesztési terület kialakítására, valamint településrendezési eszközök tárgyalásos eljárással történő módosítására

3. napirend

03 ET

Javaslat az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló döntéshozatalra (2462 Martonvásár, Orgona utca 16.)

4. napirend

04 ET

Javaslat az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló döntéshozatalra (2462 Martonvásár, 498/72 hrsz, Estike utca - Gólyahír utca sarok)

5. napirend

05 ET

Javaslat civil szervezetek számára nyújtott támogatások módosítására

6. napirend

06 ET

Javaslat ingatlan megosztására és átminősítésére

7. napirend

07 ET

Javaslat gyermekétkeztetési rendelet módosítására

8. napirend

08 ET

Javaslat önkormányzati rendeletek deregulációjára

9. napirend

09 ET

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások és a bölcsődei ellátás térítési díjáról, valamint igénybevételük rendjéről szóló rendelet módosítására

10.napirend

10 ET

Javaslat háziorvosi feladat-ellátási és vér-mintavételi hely működtetése tárgyában kötött szerződések módosítására

11.napirend

11 ET

Javaslat a Rákóczi Szövetség kérelmének támogatására

12.napirend

12 ET

Javaslat a Martonvásári Kézilabda Sportegyesület részére az önkormányzat által 2021. évben nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámoló elfogadására

13.napirend

13 ET

Javaslat a Martonvásári Rendőrőrs Munkatársai részére megítélt céltámogatásról készült beszámoló elfogadására

14.napirend

14 ET

Beszámoló a 2021. évi nemzetközi kapcsolatokról

15.napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal