Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

64/2022. (3. 22.) a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

64/2022. (III. 22.) határozata

a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt kötelezettségek) elfogadása

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a határozat 1. melléklete szerint a 2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepciót elfogadja,

2. felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott kereten belül szükséges átcsoportosításra, valamint a keret további legfeljebb 20 %-kal történő kiegészítésére.

3. felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pont szerint elfogadott koncepció becsült költségeinek fedezetét, a műszaki tartalom elfogadását követően az önkormányzat költségvetésének módosításába tervezze be.

4. felkéri az ingatlanokat használó költségvetési szervek, valamint az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság vezetőjét, hogy a határozat melléklete szerinti feladatok végrehajtása iránt 2022. év során intézkedjenek.

5. elfogadja jelen határozat 2. melléklete szerinti finanszírozási szerződést, melynek aláírására felhatalmazza a polgármestert, és egyben felhatalmazza a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. taggyűlése képviseletében eljárva az ügyvezetőt a 2. melléklet szerinti szerződés aláírására.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: 1. pont: polgármester,

                                                              2. pont: polgármester

3. pont: jegyző,

4. pont: intézményvezetők, ügyvezetők,

5. pont: polgármester, ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 1. pont: azonnal,

                                                                       2. pont: 2023. április 30.

3. pont: 2023. április 30.

4. pont: 2022. december 31.

5. pont: 2022. március 31.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220322_%C3%B6nkorm2022feladatok_1mell%C3%A9klet.xlsx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/02_ET_20220322_%C3%B6nkorm2022feladatok_2mell%C3%A9klet.docx