Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

63/2022. (3. 22.) a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

63/2022. (III. 22.) határozata

a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

 

  1. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerint elfogadja,

 

  1. felkéri az ügyvezetőt, hogy a közbeszerzési terv kihirdetéséről gondoskodjon.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a) pont - a polgármester, b) pont - ügyvezető

A határozat végrehajtásának határideje: 2022.12.31

 

63/2022. (III.22.) határozat melléklete:

 

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

KÖZBESZERZÉSI TERV

2022. év

 

közbeszerzés tárgya

közbeszerzés tervezett mennyisége

irányadó eljárási rend

tervezett eljárás fajtája

eljárás megindításának tervezett időpontja

a szerződés teljesítésének várható időpontja

 

A) Építési beruházások

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Árubeszerzések

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Szolgáltatás megrendelések

 

 

 

 

 

1. Földgáz energia beszerzése egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználási helyei számára

1 felhasználási hely (20 m3/h alatti felhasználási mennyiség/felhasználási hely

nemzeti

nyílt

2022. III. né

2023. december 31.

                 

 

Martonvásár, 2022. március 11.

 

                                 ……………………..                                                                     …………………..

                                          Ügyvezető                                                                            Tulajdonosi képviselő