Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

62/2022. (3. 22.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

62/2022. (III.22.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

 01 ET

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nkft. közbeszerzési tervének elfogadására

2. napirend

 02 ET

Javaslat a 2022. évi karbantartási és felújítási terv elfogadására

3. napirend

 03 ET

Javaslat a Ráckeresztúri Szennyvíztelep fejlesztésével összefüggő újabb döntés meghozatalára

4. napirend

 

Egyebek

 

 

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal