Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

60/2022. (3. 1.) a Településrendezési Eszközök módosításáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének
60/2022. (III.1.) számú határozata

a Településrendezési Eszközök módosításáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület állami főépítészi eljárás lezárásaként elfogadja a hatályos szabályozási terv normatartalmának kiegészítéseként a jelen határozat mellékletében szereplő, a 182/1 és 182/2 hrsz.-ú tervezési területre vonatkozó javasolt telekhatárokat tartalmazó fedvénytervet.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    2022. március 3.

 

60/2022. (III. 01.) határozat melléklete: