Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

56/2022. (3. 1.) a Martonvásár, belterület 1058 helyrajzi számú ingatlan tekintetében az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

56/2022. (III.1.) határozata

a Martonvásár, belterület 1058 helyrajzi számú ingatlan tekintetében

az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló nyilatkozattételről

 

Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kalmár Miklós és Kalmár Miklósné, mint ½ - ½  arányú osztatlan közös tulajdonosok képviseletében eljáró Dr. Budaházi János, ügyvéd nyilatkozattételre történő felhívására, a Százhalombattán, 2022. február 21. napján kelt, jelen határozat mellékletét képező adásvételi szerződésben foglaltakat megismerve a Martonvásár, belterület 1058 helyrajzi számú (természetben: 2462 Martonvásár, Budai út 12.) ingatlan adásvételével kapcsolatban az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog jogosultjaként úgy határoz, hogy az elővásárlási joggal nem kíván élni.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2022. 03. 05.