Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

54/2022. (3. 1.) többletköltség-igény benyújtásáról családi bölcsődei fejlesztéshez

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

54/2022. (III. 1.) határozata

többletköltség-igény benyújtásáról családi bölcsődei fejlesztéshez

 

1./        Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy többletköltség-igényt nyújt be a „Családi bölcsőde bővítése Martonvásáron” című, TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024 asz. projektben az irányító hatósághoz a 17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet 3. §-a alapján.

2./        A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti projekt megvalósításához 39.342.406 Ft többletforrást igényel és 2.000.600 Ft nem elszámolható saját hozzájárulást biztosít a 2022. évi költségvetésében.

3./        A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a többletforrás igénylést az önkormányzat képviseletében az 1.) pontban foglaltak szerint benyújtsa, valamint az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, szerződéseket aláírja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős:                       polgármester

A határozat végrehajtásának határideje:    folyamatos