Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

53/2022. (3. 1.) a napirendi pontokról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

53/2022. (III.1.) határozata

a napirendi pontokról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testület az ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadta:

 

Napirendi pontok:

 

1. napirend

01 ET

Javaslat a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00024. számú, „Családi bölcsőde bővítése Martonvásáron” című projekthez szükséges költségnövekmény igénylésére

2. napirend

02 ET

Javaslat a településterv és településképi rendelet felülvizsgálatára kiírt tervező beszerzési eljárás elbírálására

3. napirend

03 ET

Javaslat Beethoven-ösztöndíj alapítására a martonvásári pedagógusok munkájának elismerése céljából

4. napirend

04 ET

Javaslat az Önkormányzatot megillető elővásárlási jogról szóló döntéshozatalra

5. napirend

 

Egyebek

 

A határozat végrehajtásáért felelős: a polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal