Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

50/2022. (2. 15.) a 182/1 és 182/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szerződések jóváhagyásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

50/2022. (II.15.) határozata

a 182/1 és 182/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő szerződések jóváhagyásáról

 

  1. Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete összhangban a 197/2021. (VIII. 31.) határozatával kiírt pályázati felhívással, valamint a 228/2021. (X. 27.) határozatában foglalt döntéssel elfogadja a 2462 Martonvásár 182/1 és 182/2 helyrajzi számú ingatlanokat érintő, jelen határozat 1-4. mellékletét képező előszerződéseket, az abban foglalt kötelezettségeket tudomásul veszi és hozzájárul az azokban foglaltak végrehajtásához.
  2. A Képviselő-testület hozzájárul a 2462 Martonvásár, Budai út 4. szám alatti kizárólagos tulajdonú ingatlanon történő parkoló kialakítás jelen határozat 5. melléklete szerinti megvalósításához, a 6. melléklet szerinti helyszínrajznak megfelelően.
  3. A Képviselő-testület elfogadja a jelen határozat 7. mellékletét képező építési engedélyezési tervrészeket, és felhatalmazza a polgármester az építési engedélyezési tervdokumentáció ennek megfelelő aláírására és az engedélyezési eljárások megindítására, összhangban az 1.-2. pontban foglalt előszerződésekkel.
  4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1.-2. pontban foglalt szerződések aláírására, a szerződések tartalmában történő lényeges változtatás nélkül.

 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: 2023. június 30.

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_1mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_2mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet_mell.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_3mell%C3%A9klet_mell2.pdf

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_4mell%C3%A9klet.doc

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_5mell%C3%A9klet.docx

/ckeditor/kcfinder/upload/files/30_ET_20220215_TSZ_szerz%C5%91d%C3%A9sek_j%C3%B3v%C3%A1hagy%C3%A1sa_6mell%C3%A9klet.pdf