Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

49/2022. (2. 15.) a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

49/2022. (II.15.) határozata

a határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester, jegyző

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

49/2022. (II.15.) határozat melléklete:

 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról

 

 

2/2021. (I.19.) – 2021. évi likviditási hitel felvételéről –a likviditási hitel felvételéről szóló szerződést aláírtuk, a hitelt nem kellett igénybe venni.

24/2021. (II.9.) – Horváth Bálint alpolgármester 2021. évi célfeladatairól – Alpolgármester Úr a célfeladatait teljesítette, melyet a Képviselő-testület is elfogadott.

25/2021. (II.9.) – Gucsek István alpolgármester 2021. évi célfeladatairól– Alpolgármester Úr a célfeladatait teljesítette, melyet a Képviselő-testület is elfogadott.

67/2021. (III.30.) – „Martonvásár díszpolgára” cím odaítéléséről – a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

68/2021. (III.30.) – „Pro Urbe – Martonvásár Városáért” cím odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

69/2021. (III.30.) – „Martonvásár Jövő Nemzedékéért” kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

70/2021. (III.30.) – „Martonvásár Kultúrájáért” posztumusz kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

71/2021. (III.30.) – „Martonvásár Jólétéért” kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

72/2021. (III.30.) – „Martonvásár Sportjáért” kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

73/2021. (III.30.) – „Martonvásár Szolgálatában” kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

74/2021. (III.30.) – „Év Fiatal Példaképe” kitüntetés odaítéléséről – a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

75/2021. (III.30.) – „Év Vállalkozója” kitüntetés odaítéléséről - a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

76/2021. (III.30.) – „Martonvásár Civil Közösségért” kitüntetés odaítéléséről – a díj átadásra került 2021. augusztus 19-én

101/2021. (IV.27.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Kulturális Iroda Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház 2021. évi rendezvénytervének felülvizsgálatáról és a 2021. évi szolgáltatási tervvel történő módosításáról, kiegészítéséről – A módosított tervben foglalt feladatok teljesültek, a Képviselő-testület tárgyalja a végrehajtásról szóló beszámolót.

113/2021. (V.25.) 3.) pontja – a 2021. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció (tartalékok terhére vállalt) kötelezettségek elfogadása – 2021 novemberében felülvizsgálatra került a döntés, és egyes feladatok végrehajtása a 2022. évre ütemeződött át.

145/2021. (VII.6.) – a polgármester 2021. évi szabadságáról – tárgyévben valamennyi szabadságát kivette, és arról beszámolt

146/2021. (VII.6.) – a polgármester 2021. évi célfeladatairól - – Polgármester Úr a célfeladatait teljesítette, melyet a Képviselő-testület is elfogadott.

163/2021. (VII.6.) – a Martonvásári Fúvószenei Egyesület támogatásáról – a támogatással az Egyesület határidőben beszámolt

177/2021. (VIII.10.) 3.) pontja – fogorvosi körzettel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat megtételéről – tekintettel arra, hogy a védőnőktől és a háziorvosoktól is érkezett módosítási javaslat, a rendelet átdolgozása folyamatban van

178/2021. (VIII.10.) – a Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Közhasznú Egyesület támogatásáról – a visszatérítendő támogatást az Egyesület visszafizette

195/2021. (VIII.31.) 2.) pontja – Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer (21-04659-004-01-14) víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervének megvalósításához szükséges többlet forrás biztosításáról – Az aggregátor beüzemelése folyamatban van, az alapanyaghiány miatt csúszik a projekt befejezési időpontja, valamint a műszaki tartalom (motor típusa) is változik, a FEJÉRVÍZ jóváhagyását várjuk.

200/2021. (VIII.31.) – a Martonvásári Sport Klub támogatásáról – a támogatással az Egyesület határidőben elszámolt

211/2021. (IX.28.) – út, járda karbantartási költségvetési előirányzat megemeléséről – a 2021-es évben az út- és járdakarbantartásokra megemelt összeg átadásra került az MVK Kft. részére, akik szerződéses partnerrel közösen elvégezték a meghatározott munkákat.

239/2021. (XI.30.) – termőföld vásárlásáról- a földszerzés az ingatlan-nyilvántartásban is átvezetésre került, aláírásra került a haszonbérleti szerződés, mely kifüggesztés alatt van.

248/2021. (XI.30.) – a gyepmesteri szolgáltatási szerződés módosításáról – a szerződésmódosítás aláírásra került.

254/2021. (XI.30) – a Martonvásári Rendőrőrs beosztottjainak, Martonvásár városa közbiztonsága érdekében teljesített szolgálatukért történő jutalmazásáról – 2021. december 23-án a jutalmakat polgármester úr személyesen adta át

269/2021. (XII.14.) 1-2.) pontja – a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének hasznosításáról – az új szerződés a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulással aláírásra került, a Társulás Tanácsa költségvetésében elfogadta a 4 millió forintos bérleti díjat.

270/2021. (XII.14.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásával kapcsolatos döntések meghozataláról – A munkaszerződés módosítása aláírásra került.

279/2021. (XII.14.) – a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozásról – 2022. január 1. napjával újra csatlakoztunk a Szövetséghez

282/2021. (XII.14.) – a Martonvásári Mentőállomás eszközbeszerzésének támogatására – 2021. január 14-én polgármester úr a kért eszközöket átadta

286/2021. (XII.14.) – a „Martonvásári Tűzoltószertár építése I. ütem” építési munkáiról szóló beszerzési eljárás lezárásáról – A szerződés megkötésre került, az elektronikus építési napló készenlétbe helyezésre került. A helyszíni munkálatok várhatóan márciusban kezdődnek.

287/2021. (XII.14.) – a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. eszközei amortizációs kulcsainak és maradványértékeinek változásáról – A szabályzat módosítása megtörtént.

3/2022. (I.28.) 3.) pontja – az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról- A pályázatot benyújtottuk a Belügyminisztérium felé.