Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

46/2022. (2. 15.) a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

46/2022.(II.15.) határozata

a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére nyújtott

2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére, az önkormányzat 2021. évi veszélyhelyzeti tartalékának terhére nyújtott 250.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/24_ET_20220215_Polg%C3%A1r%C5%91r%20Egyes%C3%BClet_besz%C3%A1mol%C3%B3_2021%20%C3%A9vi%20t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l_mell%C3%A9klet.pdf