Határozatok nyilvántartása


Martonvásár Város Önkormányzata

44/2022. (2. 15.) az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

Martonvásár Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

44/2022.(II.15.) határozata

az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére nyújtott

2021. évi önkormányzati támogatás elszámolásának elfogadásáról

 

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen határozat 1. melléklete szerint elfogadja az Országos Mentőszolgálat Alapítvány részére az önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére nyújtott 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót.

 

A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester

A határozat végrehajtásának határideje: azonnal

 

/ckeditor/kcfinder/upload/files/22_ET_20220215_Martonv%C3%A1s%C3%A1ri%20Ment%C5%91szolg%C3%A1lat_besz%C3%A1mol%C3%B3_2021%20%C3%A9vi%20t%C3%A1mogat%C3%A1sr%C3%B3l_mell%C3%A9klet.pdf